EnglishLatvianBulgarianČeštinaDanishDeutschNederlandsGreekEspañolEstonianFrenchItalianPortuguêsSlovenčinaSvenskaSlovenskoPolishAustrian
Vítejte na stránce projektu ChangeBest

V Evropě je velký potenciál pro ziskové energetické služby (ES), dokonce i na trzích s ES v počáteční fázi vývoje. Podle odhadu projektu ChangeBest se do roku 2020 očekává růst trhu s ES o několik miliard eur ročně.  Zakládat novou firmu může být zajímavé ale i velice náročné. Hlavním cílem projektu ChangeBest (2009-2012) bylo napomoci překonat tyto překážky podporou nových energetických služeb poskytovaných firmami ESCO, energetickými společnostmi a dalšími firmami. Podpora byla založena na podrobných analýzách trhu v jednotlivých zemích, výměně zkušeností, obecných strategických konceptech a bilaterálních dialozích s individuálními firmami a jejich business plány a vývoji produktů. Cílem bylo přispět k rozvoji trhu s ES.


Brožura projektu ChangeBest – Energetické služby - Příklady dobré podnikatelské praxe a úspěšný rozvoj trhu

brochure7

Tato brožura poskytuje přehled o výsledcích projektu ChangeBest. Na několika stránkách popisuje rozvoj ziskových a nových energetických služeb podpořených projektem ChangeBest a také uvádí vybrané příklady dobré praxe. Brožura zahrnuje seznam ES podpořených projektem ChangeBest a seznam doporučení a závěrů pro urcyhlení rozvoje trhu s ES.

 


Průvodce projektu ChangeBest – Strategický vývoj produktů pro trh s energeickými službami

sg2Tento průvodce prezentuje základní informace a instrukce “krom za krokem” pro přípravu energetických služeb. Kdo jsou zákaznící a co potřebují? Jak velké jsou příležitosti? Je načasování správné? Jak dlouho bude trvat implementace? Převyušují výnosy rizika? Jaká je motivace, business model, konkurenční výhody? Jak financovat ES? Jaká je vhodná marketingová strategie? Kde je nejlepší dostupné know-how?

Tyto jsou některé z otázek, které byly zodpovězeny na 50 stranách průvodce.


Případové studie projektu ChangeBest – nové energetické služby

cs1

Po dobu trvání projektu ChangeBest bylo provedeno 48 realizací v 16 evropských zemích. Tyto nové energetické služby pokryly různé oblasti realizace a různé zákaznické segmenty.

V této zpráve je uveden přehled a analýza všech 48 realizací ES.

 


Zpráva projektu ChangeBest Report – závěry a doporučení

conclusions

Tato zpráva prezentuje závěry a doporučení pro politickou strategii na podporu rozvoje ES na úrovni Evropské unie i úrovni členských států. Jaká je situace na Evropském trhu? Které trendy a nové ES jsou nejvíce slibné? Jaká politická opatření by se měla přijmout?

V této zprávě najdete doporučení pro vhodné nastavení politkého rámce pro stimulaci trhu s ES.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein

 

Příklady dobré praxe

Kompletní energetické služby a projekční činnost pro zpracovatelský průmysl

news1

Celý článek...
 

EPC Financování energetických služeb se zárukou (EPC) s integrovanými opatřením ke zvýšení energetické účinnosti plášťů budov

news2

Celý článek...
 

Energetická účinnost chladírenských systémů

news3

Celý článek...
 

Renovace přinášejícíúspory energie v obytných domech!

news4

Celý článek...
 

Energetické služby v hotelech na Kanárských ostrovech

news5

Celý článek...
 

Strategický dialog o energetické efektivitě

news6

Celý článek...
 

Circulation pump exchange programme B2C

news7

Celý článek...