EnglishLatvianBulgarianČeštinaDanishDeutschNederlandsGreekEspañolEstonianFrenchItalianPortuguêsSlovenčinaSvenskaSlovenskoPolishAustrian
Välkommen till hemsidan för ChangeBest

Inom EU finns stor potential för lönsamma energieffektiviseringstjänster (EES, förkortningen baseras på engelska Energy Efficiency Service). Enligt ChangeBest bedömningar kommer EES marknaden växa med flera miljarder Euro per år fram till 2020.

Att starta upp nya affärsverksamheter och lösningar såsom EES är spännande och på samma gång oerhört utmanande. ChangeBest projektet, som pågick perioden 2009-2012, syftade till att stödja energibolag, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer att utveckla och marknadsföra nya EES för offentliga fastigheter, kommersiell sektor samt privata hushåll. Till projektaktiviteterna hör marknadskartläggning och analys, erfarenhetsutbyten, framtagandet av strategier och rekommendationer för EES utveckling, dialog med enskilda företag kring deras marknadserbjudanden, affärsplaner och produktutveckling. Härigenom har ChangeBest bidragit till att vidareutveckla marknaden för energieffektiviseringstjänster.


ChangeBest Brochure - Energy Efficiency Services, Good Practice Business Models and Successful Market Developments

brochure7

Broschyren ger en fullständig överblick av huvudresultaten från ChangeBest, en insikt i strategisk produktutveckling samt ett antal goda exempel på nya EES. En förteckning ges över alla nya EES som har utvecklats med stöd av ChangeBest.

Broschyren avslutas med rekommendationer och slutsatser för en påskyndad marknadstillväxt av EES inom EU.

 


ChangeBest Guide - Strategic product development for the energy efficiency service market

sg2Denna guide till strategisk produktutveckling innehåller bakgrundsinformation och steg-för-steg-instruktioner för att ta fram en framgångsrik EES. Vilka är kunderna, vilka behov har de och vad efterfrågar de? Hur stor är marknadspotentialen? Är det rätt timing? Hur pass krävande är utförandet? Är avkastningen värd risktagandet? Vilken är drivkraften, affärsmodellen, konkurrensfördelarna? Finns det en säker finansieringslösning? Hur ska marknadsföringen gå till?

Dessa är några av de frågor som behandlas i denna rapport på 50 sidor.


ChangeBest Case Studies - new Energy Efficiency Services

cs1

Under ChangeBest har 48 nya EES utvecklats och testats i 16 EU-länder. De nya EES täcker många olika tillämpningsområden och kundsegment.

Rapport ger en full överblick och analys av de 48 nya EES.

 


ChangeBest Report - Conclusions and recommendations

conclusions

I denna rapport presenteras slutsatser och rekommendationer för hur politiska åtgärder kan stödja en vidareutveckling av EES marknaden i EU och på medlemslandsnivå. Vilken är marknadssituationen i EU? Vilken marknadsutveckling och typ av nya EES kan betraktas som lovande? Vilka politiska styrmedel kan på ett effektivt sätt främja en fortsatt marknadsutveckling?

Rapporten sammanfattar ChangeBest rekommendationer för ett politiskt ramverk till stöd för EES marknaden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein

 

Senaste nytt

Complete energy efficiency services and engineering for the processing industry

news1

Läs mer...
 

Energy Performance Contracting with integrated building envelope energy efficiency measures

news2

Läs mer...
 

Energy Performance Contracting with integrated building envelope energy efficiency measures

news3

Läs mer...
 

Save your house by saving energy!

news4

Läs mer...
 

Energy efficient services development in Canary Islands hotels

news5

Läs mer...
 

Strategic energy efficiency dialogue

news6

Läs mer...
 

Circulation pump exchange programme B2C

news7

Läs mer...